Emmelie Wijckmans, Associate Brussels
ewijckmans@crowell.com
Phone: +32.2.214.2851
7, Rue Joseph Stevens
Brussels, B - 1000
Belgium

Emmelie Wijckmans is an associate at Crowell & Moring's Brussels office. Emmelie's practice focuses on competition, telecommunications, media and technology law.

Emmelie obtained her law degree, magna cum laude, at the University of Antwerp in 2011. In 2012, Emmelie obtained an LL.M. from the University of Virginia.

Emmelie was admitted to the Brussels Bar in 2012.Affiliations

Admitted to practice: BrusselsSpeeches & PresentationsPublications

  • "Op zoek naar een gebalanceerde interpretatie van het begrip doelbeperking in het mededingingsrecht. Vormt Cartes bancaires een keerpunt? Verkennende toepassing op informatie-uitwisselingen," Review of Belgian Commercial Law (October 2015). Co-Authors: Grégoire Ryelandt and Emmelie Wijckmans.
  • "[De weigering om telefoongegevens te bezorgen op een elektronische drager is een misbruik van machtspositie]" Tijdschrift Belgisch Mededingingsrecht (2015). Author: Emmelie Wijckmans.
  • "[Advies van de Commissie in het kader van het mededingingsrecht]" Tijdschrift voor Belgisch Mededingingsrecht (2015). Author: Emmelie Wijckmans.
  • "10 jaar duiding en al heel wat evoluties - samengesteld door Flip Petillion [Intellectuele rechten]" RABG (2013). Authors: Christian Dekoninck, Sofie Cubitt, Jan Janssen, Emmelie Wijckmans, and Diego Noesen.


Client Alerts & NewslettersIn the News