Background - Practices (Details)

Brussels Practice

Articles

 • "Chapter 7: Belgium," International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2019 (November 2018). Author: Thomas De Meese.
 • "L’arrêt de la Cour de Justice dans l’affaire Europamur, en matière de vente à perte, confirme son ordonnance dans l’affaire Euronics Belgium," Droit de la Consommation-Consumentenrecht, nr. 2, p. 78-88 (2018). Author: Jules Stuyck.
 • "L'Incidence du droit de l’union européenne sur les réglementations nationales régissant les ventes a perte," Journal de Droit européen, p. 254-259 (2018). Author: Jules Stuyck.
 • "De Belgische wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht: een decisieve stap in de modernisering van het economisch recht," SEW-Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, nr. 9 (2018). Author: Jules Stuyck.
 • "Verkopen via Amazon en eBay onder druk: platformverbod niet beperkt tot luxeproducten in selectieve distributienetwerken?" Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht-Revue de Droit Commercial Belge 2018/8, p. 918-923 (2018). Author: Marieke Van Nieuwenborgh.
 • "’Over-the-top’-diensten en de grenzen van het regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken en –diensten," Computerrecht, 2018/5, 248-259 (2018). Co-Author: Karl Stas.
 • "Voorlopige maatregelen door de Belgische Mededingingsautoriteit: stand van zaken na 5 jaar prima facie-vaststellingen onder Boek IV van het Wetboek economisch recht," Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 2018/8 (October 2018). Co-Author: Thomas de Meese; Collaborators: Evi Mattioli, Adélaïde Nys, and Laura van Kruijsdijk.
 • "De begrafenis van de koopman; enkele inleidende beschouwingen over de nieuwe wet tot hervorming van het ondernemingsrecht," Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 315-326 (2018). Author: Jules Stuyck.
 • "Les PME et les indépendants ont désormais accès à l'action en réparation collective," L’Echo (June 7, 2018). Authors: Emmanuel Plasschaert.
 • "Premiers regards sur l'extension de l'action en réparation collective au profit des P.M.E." Revue de Droit Commercial Belge (April 1, 2018). Authors: Emmanuel Plasschaert and Margaux Van Steenbergh.
 • "Belgium Employment 2018," Chambers Law and Practice (March 7, 2018). Authors: Emmanuel Plasschaert, Evelien Jamaels, and Alex Franchimont.
 • "De rechtsvordering tot schadevergoeding voor mededingingsinbreuken. Een grote stap vooruit?" Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht-Revue de Droit Commercial Belge 2018/2, p. 119-140 (2018). Author: Marieke Van Nieuwenborgh.
 • "Een succesvolle IE-strategie: Do’s and Don'ts," Fashion United (January 29, 2018). Author: Judith Bussé.
 • "Chapter 7: Belgium," International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2018 (November 2017). Author: Thomas De Meese.
 • "Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs," World Bank Group (October 31, 2017). Authors: Emmanuel Plasschaert, Evelien Jamaels, Alex Franchimont.
 • "Verhaalbaarheid van advocatenkosten in IE-geschillen: artikel 1022 Ger.W. is dood, leve artikel 747 ‘bis’ Ger.W." IEFbe (July 27, 2017). Author: Jan-Diederik Lindemans.
 • "Recovering Lawyers’ Fees in Belgium: Antwerp Court Beats Mons Court to First Substantive Ruling," Kluwer Patent Blog (May 24, 2017). Author: Jan-Diederik Lindemans.
 • "Belgium Labour & Employment," Getting the Deal Through 2018 (May 22, 2017). Authors: Emmanuel Plasschaert, Evelien Jamaels, Alex Franchimont.
 • "La Licéité du Traitement de Données Personnelles du Travailleur au Regard du Noveau Règlement UE n° 2016/679 sur la Protection des Données," Data Protection & Privacy – The GDPR in Practice, N. Ragheno (ed.), Anthémis (2017). Author: Emmanuel Plasschaert.
 • "First Belgian Ruling on Costs in Patent Proceedings post United Video Properties/Telnet," Kluwer Patent Blog (May 4, 2017). Author: Jan-Diederik Lindemans.