Background - Practices (Details)

Dispute Resolution

CONTACTS +

GESCHILLENBESLECHTING

Geschillenbeslechting vormt de kern van het Brusselse kantoor van Crowell & Moring. Wij bevinden ons in een unieke positie om onze cliënten te helpen hun juridische geschillen te voorkomen of op te lossen via onderhandelingen, alternatieve geschillenbeslechting (ADR) of procesvoering.

Onze Brusselse advocaten hebben ervaring in het procederen in een groot aantal verschillende domeinen. Wij focussen voornamelijk op commerciële geschillen en geschillen in verband met intellectuele eigendom, informatietechnologie, telecommunicatie, de automobielsector, media, en het internet.

Gesteund door de middelen van ons internationaal, full-service advocatenkantoor, werken onze Brusselse advocaten met de flexibiliteit van een niche advocatenkantoor om zowel nationale als internationale cliënten te helpen hun commerciële en strategische belangen te definiëren bij juridische conflicten. Ons doel is om de belangen van onze cliënten te beschermen en tegelijkertijd zo weinig mogelijk verstoring van hun kernactiviteiten teweeg te brengen.

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN

Onze aanpak voor conflictpreventie is proactief, creatief en pragmatisch: het heeft immers weinig zin om processtrategieën te ontwikkelen voor zaken die waarschijnlijk in het voordeel van een tegenstander zullen worden beslecht. Het feit dat wij in de eerste plaats procesadvocaten zijn, stelt ons in staat om de sterktes en zwaktes van de positie van een cliënt te beoordelen. Hierdoor helpen wij onze cliënten vaak om een conflict volledig te vermijden of te voorkomen dat het escaleert.

RESULTAATSGERICHT PROCEDEREN

Soms kunnen er natuurlijk goede redenen zijn om een juridisch geschil voor de rechter te brengen. Cliënten kunnen dan rekenen op onze resultaatsgerichte aanpak en onze ervaring als procesadvocaten om tot een gunstige oplossing te komen van vaak zeer complexe zaken. Naast onze lokale Belgische capaciteiten zijn onze procesadvocaten ook betrokken geweest bij zaken met betrekking tot parallelle geschillen in verschillende jurisdicties en bij Europese grensoverschrijdende kwesties. Ons succes wordt gegarandeerd door ons uitgebreid netwerk van onafhankelijke advocaten in heel Europa en de steun van onze collega's van Crowell & Moring over de hele wereld.

ADR-ERVARING

Wij adviseren cliënten bij complexe nationale en internationale arbitrages, met bijzondere aandacht voor zaken die te maken hebben met intellectuele eigendom (zowel octrooien als merken), met informatietechnologie en met het internet.

Wij hebben cliënten bijgestaan in arbitrageprocedures voor onder meer de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) en het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPANI). Verschillende van onze advocaten zijn zelf aangesteld als scheidsrechter of bemiddelaar in internationale en lokale ADR-procedures.

ONS TEAM

Kristof Roox in Chambers Europe: “He is a really good litigator who drafts excellent documents and is excellent in court.” “He knows how to approach a judge and how to win a case” (2017).

In Legal 500 EMEA: “The ‘vastly experienced’ Kristof Roox […] is ‘fantastic as an advocate and not afraid to roll up his sleeves and get stuck in’” (2019).

In IAM Patent 1000: “Kristof Roox is a true fighter, making life difficult for opponents and easier for clients. A perceptive litigator, he picks up on important details that others have overlooked” (2018).

Thomas De Meese in Chambers Europe: He “combines ‘both legal and business knowledge with an excellent feeling for the sensitivities of our specific business’” (2019).

In Legal 500 EMEA: He is “highly regarded for his expertise in competition law” (2019), and is “a very good pleader” (2015).

Emmanuel Plasschaert in Legal 500 EMEA: He is “highly regarded” for dispute resolution (2019) and “a strong litigator” (2018).

In Chambers Europe: “Clients appreciate his ‘sharp technical knowledge and excellent responsiveness.’” (2018).

Jan-Diederik Lindemans in Chambers Europe: “He is very good in court and able to think quickly on his feet.’” (2019).

In World Trademark Review 1000: He is praised as a “great litigator with the proven ability to handle complex trademark cases” (2017)

Jules Stuyck in Chambers Europe: He is “described by clients as ‘very thorough, easy to work with and adapts very well to changes in a litigation. His first-class strategic legal thinking is also an extremely precious asset’” (2017).

REPRESENTATIEVE ZAKEN

  • Vertegenwoordigen van de Belgische overheid in een spraakmakende zaak over visa voor kort verblijf en de correcte toepassing van de Belgische immigratiewetgeving.
  • Vertegenwoordigen van een belangrijke telecommunicatiedienstverlener in een arbitrage betreffende de beëindiging van een softwareontwikkelingscontract; instellen van een nietigheidsprocedure tegen de arbitrale uitspraak.
  • Vertegenwoordigen van een belangrijke speler in de automobielsector in zaken in verband met claims betreffende frauduleuze emissiesoftware.
  • Vertegenwoordigen van een producent van laminaatvloeren in het een arbitrage in verband met een inbreuk op de licentieovereenkomst wegens vermeende octrooi-inbreuk; instellen van een nietigheidsprocedure tegen de arbitrale uitspraak.
  • Instellen van een procedure voor het Hof van Justitie van de Europese Unie tegen de Europese Commissie wegens haar classificatie van "omgekeerde betaling" van schikkingsovereenkomsten voor octrooien als zijnde kartelachtig per se.
  • Het verkrijgen van de openbaarmaking van de bankdocumenten van de tegenstander van een klant uit de Verenigde Staten in een gerechtelijke procedure betreffende een vordering van 3 miljoen euro.
  • Instellen van inbreuk-, nietigheids- en daarmee verband houdende procedures namens grote farmaceutische bedrijven betreffende vaccins en generieke geneesmiddelen.
  • Vanaf 2013 zijn Crowell & Moring-advocaten in meer dan 40 zaken bij het HvJEU betrokken geweest.