Background - Practices (Details)

Labor and Employment

Contacts

Onze advocaten van de arbeidsrechtelijke praktijk staan cliënten bij om de uitdagingen van de moderne werkplek aan te gaan. We adviseren Belgische cliënten over zowel individuele als collectieve arbeidsrechtelijke kwesties en helpen hen ook bij het aanpakken van hun problemen omtrent sociale zekerheid en HR privacy. We bieden eveneens opleidingen aan (ook online) over alle aspecten van het Belgisch en Europees arbeidsrecht. Als ervaren pleiters staan we onze cliënten bij en vertegenwoordigen we hen in alle arbeidsrechtelijke geschillen. We zijn misschien het meest bekend om ons werk in de telecom-, farmaceutische en biotechnologische sector, maar we staan ook cliënten uit de luchtvaartsector, detailhandel en consulting sector bij.

Onze Brussels arbeidsrechtelijke praktijk werkt nauw samen met de collega's in de VS, Asia en Londen om onze internationale cliënten de globale bijstand te bieden die ze nodig hebben (zie Global Mobility en Cross Border Personnel Engagement hieronder).

Individueel arbeidsrecht

We adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen onze cliënten omtrent alle aspecten van het Belgisch individueel arbeidsrecht. We geven dagdagelijks advies over arbeidsovereenkomsten (en alles wat daarmee verband houdt), beëindigingsovereenkomsten en onderhandeling ervan, policies, bonusplannen en regelingen omtrent arbeidstijd (flexibele arbeidsregelingen en vrijwillige overuren). We behandelen dossiers aangaande pesterijen op het werk (#metoo), diversiteit en discriminatie, privacy op de werkvloer, maar ook loon- en sociale zekerheid (inclusief reglementaire kwesties). We helpen onze cliënten hete hangijzers zoals bedrijfsgeheimen en klokkenluiden (whistleblowing) aan te pakken.

Collectief arbeidsrecht

We adviseren, begeleiden en vertegenwoordigen cliënten binnen een ruim scala aan problemen inzake collectief arbeidsrecht, waaronder het sluiten van cao's, moeilijkheden met vakbonden en ondernemingsraden, sociale verkiezingen en ontslag van beschermde werknemers. Wij staan onze cliënten ook bij in geval van collectieve conflicten zoals stakingen, het blokkeren van de toegang tot het bedrijf of andere algemene onrust.

Herstructurering

We staan bekend om onze proactieve en flexibele aanpak bij het adviseren en bijstaan van cliënten die op nationaal of internationaal niveau herstructureringen doorvoeren, bijvoorbeeld een overgang van onderneming, een collectief ontslag, een sluiting van (een deel van) de onderneming, en daarmee verband houdende sociale conflicten. Voor dit soort zaken werken we vaak samen met onze Corporate en IP teams.

Outsourcing

Outsourcing is key voor vele bedrijven, van welke omvang ook. Arbeidsrechtelijke kwesties kunnen daarbij een belangrijke bron van conflict vormen in wereldwijde outsourcingcontracten, en de manier waarop werknemers zullen worden behandeld heeft invloed op de kostenstructuur van het contract. We bieden jarenlange ervaring in het adviseren van multinationale cliënten over de arbeidsrechtelijke aspecten van global outsourcing deals zoals:

 • Review en onderhandeling van arbeidsrechtelijke clausules in outsourcingcontracten.
 • Afstemmen van de mogelijke aanpak in verschillende landen bij het inzetten van werknemers.
 • Analyse van potentiële risico’s inzake beëindiging van arbeidsovereenkomsten, als onderdeel van het outsourcingsproces of als onderdeel van het verdwijnen van functies.
 • Advies en bepaling van strategie inzake informatie en consultatie met werknemers, ondernemingsraden, vakbondsafgevaardigden, en overheden.
 • Ontwerp van relevante documenten inzake overdracht van werknemers, teneinde zowel consistentie op internationaal niveau als naleving van lokale wetgeving te garanderen. 

Voor meer informatie over de regels inzake outsourcing in België, verwijzen we graag naar ons hoofdstuk over outsourcing in de Chambers and Partners Outsourcing Guide, 2019 versie 2.

HR Privacy & Compliance

Sinds het midden van de jaren negentig volgen we zowel de EU als de Belgische ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en privacy op de voet en verstrekken we hierover advies aan zowel nationale als multinationale cliënten. We hebben ook uitgebreide ervaring in het uitvoeren en coördineren van wereldwijde of EU privacy audits en complianceprojecten, waarbij we cliënten helpen hun gegevensverwerking beter te begrijpen, de locatie en de stroom van data in kaart te brengen en potentiële bedreigingen en complianceproblemen te identificeren. We implementeren privacyprogramma’s op maat, zoals het ontwerp van privacypolicies en -procedures, algemene voorwaarden, kennisgevingen, overeenkomsten inzake gegevensoverdracht en verlenen advies over te nemen beveiligingsmaatregelen. Een belangrijk onderdeel van onze praktijk bestaat uit het adviseren van cliënten over internet- en e-mailmonitoring, het gebruik van camera's (op of buiten de werkplaats) en het gebruik van sociale media op de werkvloer. Voor meer informatie verwijzen we naar de Privacy & Cybersecurity praktijk van ons kantoor.

Wereldwijde mobiliteit van werknemers en grensoverschrijdende aanwerving van werknemers (Global Mobility and Cross Border Personnel Engagement)

Als internationaal advocatenkantoor behandelen we regelmatig grensoverschrijdende arbeidsrechtelijke vraagstukken. Voor internationale ondernemingen die zich in Europa willen vestigen, bieden wij een one-stop-shop aan voor al hun behoeften op het vlak van arbeidsrecht sociale zekerheid. Ons kantoor in Brussel biedt de volledige waaier van geïntegreerde juridische diensten aan om ondernemingen te helpen bij het opzetten, beheren, structureren en ontwikkelen van hun onderneming in Europa. Indien de onderneming in België gevestigd is, coördineren we zelf het gehele proces, in nauwe samenwerking met de juridische dienst van onze cliënten. Ook kunnen we rekenen op onze Crowell en Moring collega's in Londen, in de VS en in Asia, en op ons vertrouwde en uitgebreide netwerk van lokale advocaten in heel Europa om de Europese mobiliteit van onze cliënten in het algemeen te garanderen.

We staan cliënten bij met betrekking tot werkvergunningen en arbeidskaarten (single permit), beroepskaarten, visa, verblijfsvergunningen en LIMOSA. We helpen onze cliënten om de EU- en internationale arbeids-, sociale zekerheids- en fiscaalrechtelijke regels en praktijken, met inbegrip van meervoudig werkgeverschap en detacheringen, na te leven.
Meer informatie over de mondiale diensten van ons kantoor vindt u hier.

Gerechtelijke procedures

Hoewel ons voornaamste doel erin bestaat om geschillen te vermijden en conflicten minnelijk te regelen in het voordeel van alle partijen, kunnen gerechtelijke procedures niet altijd vermeden worden. Onze advocaten zijn ervaren pleiters voor de Belgische arbeidsgerechten.

Een gepersonaliseerde aanpak

We staan voor een pragmatische en persoonlijke aanpak. We nemen de tijd om onze cliënten en hun behoeften te leren kennen. Onze diensten bestaan uit doelgericht maatwerk. We organiseren regelmatig seminaries en webinars over actuele thema’s in het arbeidsrechtelijk domein. Ook publiceren we FAQ brochures, nieuwsbrieven met informatie over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen, zoals nieuwe wetgeving of CAO's en opmerkelijke rechtspraak.

Ons team

Onze praktijk wordt geleid door Emmanuel Plasschaert, die meer dan 25 jaar ervaring heeft, en bestaat verder uit Frederik Van Remoortel, die zich toelegt op privacy, en ons team generalisten, counsel Evelien Jamaels (die zich ook focust op internationale tewerkstelling en herstructurering), counsel Stefanie Tack (herstructurering en arbeidsrechtelijke kwesties in M&A-transacties), en associates Adrien Moureaux, Delphine Keppens en Blanche Devos.

“Crowell & Moring has a ‘strong practice both on individual and collective employment law.’” Legal 500 EMEA, 2020

Emmanuel Plasschaert “is ‘always constructive’ […]and handles the full range of employment law matters, including post-merger integrations and work permit applications. Clients appreciate that he ‘delivers outstanding work, is very creative and very much involved.’” Chambers Europe, 2020

“The ‘very responsive’ team at Crowell & Moring is led by the ‘good negotiator’ Emmanuel Plasschaert.” "Frederik Van Remoortel […] attracts praise for providing ‘timely and good quality advice.’” Legal 500 EMEA, 2019

“Emmanuel Plasschaert […] has a good knowledge of the difficult issues for foreign companies in the Belgian environment.” Chambers Europe, 2016

Representatieve Zaken

 • Day-to-day advies aan diverse Belgische en multinationale ondernemingen over een brede waaier aan onderwerpen (opstellen van alle types arbeidsovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten; beëindiging van overeenkomsten; niet-concurrentiebedingen; invoering van nieuwe arbeidstijdregels (met inbegrip van flexibele werkroosters); analyse en voorstellen ter verbetering van de huidige car policy; aansprakelijkheid van de onderneming/het management in geval van alcoholmisbruik op de werkvloer).
 • Advies, op arbeidsrechtelijk vlak, aan een bekende speler uit de e-commerce sector over haar strategie om actief te worden op de Belgische markt.
 • Bijstand aan verschillende multinationale groepen bij de herstructurering van hun Belgische filialen, met inbegrip van overdracht van onderneming, outsourcing, collectief ontslag en de sluiting van onderneming.
 • Vertegenwoordiging van een grote Amerikaanse onderneming voor de arbeidsrechtbank in verband met een geschil over sociale verkiezingen.
 • Advies aan een Europese luchtvaartmaatschappij m.b.t. een herstructurering (geleidelijke vermindering van het personeelsbestand in België) en bijstand van de cliënte bij de overdracht van onderneming en de HR-integratie van de overgenomen werknemers.
 • Advies aan een bekende cliënte uit de telecomsector over een wereldwijde herstructurering en de daarmee verband houdende benefit alignment in België.
 • Behandeling van de aanvragen voor een werkvergunning en een gecombineerde vergunning (single permit) voor de niet-EER-werknemers van cliënten (advies over het type aan te vragen vergunning; voorbereiding van de aanvraag in samenwerking met de werknemer; indiening van de aanvraag bij de bevoegde autoriteiten in opdracht van de cliënte; advies over visa en verblijfsvergunningen van de werknemers).
 • Vertegenwoordiging van een hoogspanningsnetbeheerder voor de Brusselse arbeidsrechtbank m.b.t. een vordering ingediend door een voormalige werknemer wiens arbeidsovereenkomst om dringende reden werd beëindigd.
 • Bijstand van een onderneming in de farmaceutische/chemische sector in een gevoelig dossier m.b.t. een langdurig zieke werknemer (burn-out).
 • Advies aan een cliënte uit de biotech sector over de beste aanpak om het personeelsbestand uit te breiden in lijn met de groeistrategie van de onderneming.
 • Vertegenwoordiging van een dochteronderneming van een Amerikaanse multinational voor de Brusselse arbeidsrechtbank in verband met een claim van de familie van een voormalige werknemer die het slachtoffer was van een arbeidsongeval.
 • Advies aan een grote fabrikant van badkameruitrusting en sanitair omtrent niet-concurrentie na beëindiging van de professionele relatie (multi-jurisdictioneel geschil België - Verenigd Koninkrijk).
 • HR privacy advies aan multinationale ondernemingen inzake problemen met gegevensoverdracht naar de VS.
 • Advies en bijstand aan een cliënte uit de bouwsector n.a.v. een arbeidsongeval met dodelijke afloop.
 • Vertegenwoordiging van onderneming uit de mode-industrie voor de arbeidsrechtbank in een zaak omtrent de herkwalificatie van een overeenkomst (schijnzelfstandigheid).