Background - Practices (Details)

European Competition Law

Op zoek naar een gebalanceerde interpretatie van het begrip doelbeperking in het mededingingsrecht. Vormt Cartes bancaires een keerpunt? Verkennende toepassing op informatie-uitwisselingen

October 2015 — Review of Belgian Commercial Law