Background - Practices (Details)

European Competition Law

Onze praktijk Europees mededingingsrecht (antitrust) bestrijkt het volledige spectrum van Europese mededingingsrechtelijke aangelegenheden, waaronder fusies, kartelonderzoeken, schadevergoedingsprocedures, mededingingsrechtelijke aspecten van intellectuele eigendom, counseling en naleving/compliance. Wij leggen ons in het bijzonder ook toe op contentieuze procedures, met inbegrip van herstelvorderingen.

Naast onze capaciteiten op EU-niveau, hebben we ook ervaring in de Belgische en Britse mededingingswetgeving en kunnen we rekenen op een wereldwijd netwerk van advocaten in heel Europa wanneer zich problemen voordoen met betrekking tot andere nationale rechtsgebieden. We hebben ervaring zowel als adviseurs en als toezichthouders en we hebben de steun van meer dan 70 antitrustadvocaten in onze Amerikaanse kantoren, wat onze concurrentiepraktijk een echt internationaal bereik geeft.

“Commentators hail the team's ‘good availability, great expertise and supportiveness.’” Chambers Europe, 2019

“[A] ‘very capable team with an emphasis on commercially-oriented advice, client care, and regular communication.’” Chambers Europe, 2017

A particular area of strength is in matters involving an interplay of competition law and intellectual property.” Legal 500 EMEA, 2017

We hebben uitstekende werkrelaties met de Europese Commissie en met de nationale mededingingsautoriteiten (met name in België en het Verenigd Koninkrijk). Onze jarenlange ervaring in het voeren van geschillen inzake mededingingsrecht maakt van ons geduchte tegenstanders in procedures voor de nationale rechtbanken (bijvoorbeeld voor de gespecialiseerde mededingingskamer van het Brusselse hof van beroep en voor burgerlijke rechtbanken in heel België), en we hebben ook een uitstekende staat van dienst voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Onze mededingingsadvocaten dragen regelmatig bij aan handboeken, juridische tijdschriften en blogs. We worden vaak gevraagd om te spreken op conferenties en seminaries in heel Europa, en onze kennis van het mededingingsrecht is alom geprezen (bijv. door Legal 500 EMEA, Chambers Europe en andere toonaangevende juridische gidsen).

“Crowell & Moring is commended for its ‘strong business knowledge’ and for ‘proactively keeping clients apprised of developments in EU law.’” Legal 500 EMEA, 2018

Onze Diensten en Ervaring

Concentratiecontrole

Onze Europese mededingingspraktijk heeft aanmeldingen van concentraties gecoördineerd in meer dan 40 rechtsgebieden over de hele wereld. Onze ervaring inzake concentratiecontrole stelt ons in het bijzonder in staat om:

 • de noodzaak en wenselijkheid van een aanmelding te beoordelen
 • de waarschijnlijke complexiteit en duur van de procedure te beoordelen
 • snel en met minimale onderbreking een goedkeuring van de fusie te verkrijgen
 • het hele meldingsproces te beheren.

We begeleiden regelmatig grootschalige acquisities en joint ventures, en voeren ook regelmatig multijurisdictionele indieningsanalyses uit in gevallen die de EU-drempels niet halen.

Advies en contentieuze procedures

We adviseren over een groot aantal mededingingsrechtelijke aangelegenheden, zowel op EU- als op nationaal niveau:

 • Joint ventures en andere samenwerkingsverbanden met concurrenten.
 • Kwesties in verband met dominante posities.
 • IP en licentieverlening.
 • Distributieovereenkomsten.
 • Staatssteun.

Onze ervaring inzake gerechtelijke procedures vormt de kern van onze concurrentiepraktijk. De vraagstukken die wij behandelen lopen uiteen van patentregelingen en staatssteun tot vragen over distributiesystemen en vragen over prijszetting door dominante ondernemingen. Crowell & Moring-advocaten zijn in meer dan 50 zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie betrokken geweest.

Antitrust Compliance en Audit

We bieden compliance-ondersteuning, training en audits aan KMOs, multinationals en handelsverenigingen. Onze compliance training is op maat gemaakt voor elke individuele cliënt en we zorgen ervoor dat deze interactief is en gebaseerd is op echte voorbeelden. We bieden ook richtlijnen voor huiszoekingen en nuttig nalevingsmateriaal voor veel voorkomende problemen, zoals prijssignalering en andere vormen van informatie-uitwisseling.

 • Compliance training.
 • Compliance programma's.
 • Dawn raid-ondersteuning.
 • Antitrust audits.

We bieden de meeste van onze compliance-producten aan op basis van een vaste-prijsovereenkomst. Dit zorgt voor een aantrekkelijke voorspelbaarheid voor onze cliënten.

Herstel van kartelschade

In de VS is het al een gangbare praktijk om een juridische procedure in te stellen tegen leveranciers (en anderen) die een gevormd hebben, om de daardoor veroorzaakte schade op de karteldeelnemers te verhalen. In Europa is dit een snelgroeiend gebied en dankzij de kennis en ervaring van onze Crowell & Moring-collega's in de VS kunnen we koplopers zijn op dit gebied, door miljoenen euro’s terug te vorderen voor onze Europese klanten en bij te dragen tot de ontwikkeling van het recht in dit relatief nieuwe domein.

“Instead of paying lawyers, we like it when our lawyers bring us checks. The Crowell lawyers brought us the recovery opportunity and then recovered millions of dollars for us. They know how to do this right.” Jim Ellis, former Executive Vice President & General Counsel, AT&T

We proberen onze cliënten diensten aan te bieden met beperkte voorafgaande kosten, en bijkomende betaling wanneer en als we een resultaat hebben behaald. Klantenservice staat centraal: wij streven ernaar om aan de behoeften van onze cliënten te voldoen in plaats van alleen onze vergoedingen te maximaliseren, en een vertrouwensrelatie op lange termijn tot stand te brengen die niet beperkt is tot schadevorderingen.

 • Voorbereiding en strategische analyse.
 • Waar mogelijk onderhandeling en buitengerechtelijke schikking.
 • Procesvoering waar nodig.

Als een geval van kartelrecuperatie niet kan worden opgelost door een onderhandelde oplossing en schikking, procederen wij. Zo hebben procedures ter vergoeding van kartelschade die wij gevoerd hebben in het Verenigd Koninkijk al nieuwe precedenten gevestigd. We hebben ook cliënten vertegenwoordigd in private handhavingszaken in België en in arbitrageprocedures bij de Internationale Kamer van Koophandel.

Onze Industrie / Sectorfocus

We hebben aanzienlijke ervaring in de telecommunicatiesector, en in andere gereguleerde sectoren. Wij staan ook cliënten bij in de volgende sectoren: lucht- en ruimtevaart; automobiel; chemicaliën; baggerwerken; energie; fast moving consumer goods; financiële diensten; voedsel en voeder; informatietechnologie; biowetenschappen, medische hulpmiddelen en biotechnologie; media en entertainment; papier; staal; telecommunicatie; en tabak.