Background - News & Events (Landing) 2016
Past Events

How to Ensure the Commercial Value of Your Brand?

June 25, 2015 • Brussels, Belgium

Starts: 12:00 PM
Ends: 2:00 PM
Site: Crowell & Moring
Address: 7, Rue Joseph Stevens

Brand strength and visibility plays a key role in the commercial success of any company. But, to be effective, this brand needs to be supported by a strong and well-protected trademark portfolio, as well as a trademark registration and enforcement strategy that is fully aligned with your company's market presence, both in the short as well as in the long run.

Lunch Seminar

Crowell & Moring and Novagraaf Belgium are inviting you to their lunch seminar on Thursday 25 June 2015. In this seminar, we will be providing attendees with practical insight into trademark strategy and best practice techniques for portfolio acquisition, management and enforcement. We will be discussing the different important points to consider and the pros and cons of various strategies. We will also look at the use of market surveys as an instrument for administering portfolios in light of recent case law in this area, relating both to the application and protection phases.

Programme
12.00  – 12.30: Welcome drinks and lunch
(Introduction by Flip Petillion Crowel & Moring and Ingrid Mennes Novagraaf)

12.30 – 13.00: Presentation by Daphne Vervaet, Novagraaf Belgium
The development of your trademark portfolio : a review of possible strategies.

13.00 – 13.30: Presentation by Christian Dekoninck, Crowell & Moring
The protection of your trademarks portfolio: what is the role of market surveys?

13.30 – 13.45: Questions and answers

13.45 – 14.00: Coffee

Are you interested in attending this seminar? Please register online before 21 June 2015

There are no costs related to your attendance.

____________________________________________________

Crowell & Moring en Novagraaf Belgium

Het succes van uw onderneming wordt in grote mate bepaald door de zichtbaarheid van uw merken, die een reële commerciële waarde vertegenwoordigen. Een solide merkenportefeuille leidt tot een hogere bedrijfswaarde, een sterker marktaandeel en betere commerciële opportuniteiten maar vraagt anderzijds wel de nodige investeringen in tijd en middelen. Het is dan ook belangrijk om deze op een zo efficiënt mogelijke wijze aan te wenden en ervoor te zorgen dat de merkenstrategie optimaal en op maat van uw onderneming wordt bepaald. Daarbij moet er oog zijn voor de specifieke noden van uw bedrijf, voor de ambities en projecten op korte, middellange en lange termijn en dient rekening te worden gehouden met de sector waarin uw onderneming actief is.

Lunchseminar

Crowell & Moring en Novagraaf Belgium nodigen u daarom van harte uit op een lunchseminar op 25 juni 2015, waarin u een praktische kijk zal worden geboden op de diverse aspecten van merkenstrategie, in combinatie met waardevolle best practices. Tijdens ons seminarie bespreken we kort de verschillende elementen die van belang zijn bij de opbouw van een solide merkenportefeuille. We bekijken de voor- en nadelen van de verschillende strategieën die u kan toepassen om een merkenportefeuille op maat van uw onderneming te ontwikkelen. Nadien gaan we na hoe uw onderneming haar merkenportefeuille op een optimale wijze kan uitbouwen en beschermen. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor het gebruik van marktonderzoeken (“surveys”) als instrument om uw merkenportefeuille te beheren. Recente rechtspraak heeft de waarde van dit instrument, zowel in het kader van de aanvraag als in het kader van de bescherming van uw merken, verduidelijkt. Tijdens ons seminarie tonen we aan hoe uw onderneming dit instrument op de meest optimale wijze kan gebruiken.

Programma

Wij bieden u graag een programma aan dat u de toegevoegde waarde laat zien van de juiste merkenstrategie en hoe u uw merken optimaal in stand houdt. Het programma ziet er als volgt uit :

12.00 – 12.30: Onthaal met welkomstdrankje en lunch
(Inleiding door from Flip Petillion Crowel & Moring en Ingrid Mennes Novagraaf)

12.30 – 13.00: Presentatie door Daphne Vervaet, Novagraaf
De opbouw van uw merkenportefeuille : een toepassing van mogelijke strategieën

13.00 – 13.30: Presentatie door Christian Dekoninck, Crowell & Moring
De bescherming van uw merkenportefeuille: wat is de rol van marktonderzoeken?

13.30 – 13.45: Vragen en antwoorden

13.45 – 14.00: Afsluiting en koffie

Locatie

Crowell & Moring Brussels
Rue Joseph Stevens 7
1000 Brussel
________________________________________________________
Inschrijven

U kunt zich tot 21 juni online aanmelden voor dit seminar door op deze pagina uw gegevens in te vullen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan het seminar.

Met vriendelijke groet,

Crowell & Moring en Novagraaf Belgium
Le succès de votre entreprise est fortement influencé par la visibilité de vos marques, lesquelles représentent une réelle valeur commerciale. Un portefeuille de marques solide valorise votre entreprise, vous permet d’augmenter vos parts de marché et de multiplier les opportunités commerciales. Toutefois, l’élaboration d’un tel portefeuille nécessite un investissement en temps et en ressources. Il est donc primordial de mettre en œuvre les méthodes les plus efficaces et de veiller à définir une stratégie optimale en matière de marques, à l’échelle de votre entreprise. A cet effet, il convient d’examiner les besoins spécifiques de votre entreprise mais aussi vos projets à court, moyen et long terme tout en tenant compte de votre secteur d’activité.

Séminaire déjeuner

Crowell & Moring et Novagraaf Belgique vous invitent cordialement le 25 juin 2015 à un séminaire déjeuner où vous seront présentés les divers aspects de stratégie en matière de marques ainsi que les bonnes pratiques utiles. Au cours de ce séminaire, nous aborderons les différents éléments nécessaires à l’élaboration d’un portefeuille de marque solide. Nous examinerons les avantages et inconvénients des différentes stratégies qu’il est possible de mettre en œuvre pour développer un portefeuille à la mesure de votre entreprise. Nous discuterons ensuite de la manière de développer et protéger un portefeuille de marques de manière optimale. A cet effet, nous accorderons une attention particulière à l’utilisation des enquêtes de marché en tant qu’outil pour la gestion de votre portefeuille. En effet, la jurisprudence récente a précisé la valeur de cet outil aussi bien dans le cadre d’un dépôt que dans le cadre de la protection de vos marques. Lors du séminaire, nous vous exposerons la manière dont votre entreprise pourra faire le meilleur usage de cet outil.

Programme

Nous vous proposons un programme qui vous permettra de comprendre la valeur ajoutée d’une stratégie adaptée et de quelle manière vous pourrez entretenir votre portefeuille de manière optimale.

12.00 – 2.30: Apéritif de bienvenue et buffet
(Introduction par Flip Petillion Crowel & Moring et Ingrid Mennes Novagraaf)

12.30 – 13.00: Présentation par Daphne Vervaet, Novagraaf
Elaborer votre portefeuille de marques: application des stratégies possibles.

13.00 – 13.30: Présentation par Christian Dekoninck, Crowell & Moring
Protéger votre portefeuille de marques: quel est le rôle de l’enquête de marché?

13.30 – 13.45: Questions et réponses

13.45 – 14.00: Clôture et café

Lieu

Crowell & Moring Brussels
Rue Joseph Stevens 7
1000 Brussels

Inscription

Vous souhaitez participer au séminaire? Inscrivez-vous ici avant le 21 juin 2015.

La participation au séminaire est gratuite

Cordialement,

Crowell & Moring en Novagraaf Belgium

Contact: Philip Healy (phealy@crowell.com)

Email Twitter LinkedIn Facebook Google+
Register