Background - News & Events (Landing) 2016

Search NewsRoom

Advanced Search >

Media Contacts +

All Alerts & Newsletters

HR-Related Coronavirus Q&A: Our Answers to Your Questions

Updated April 21, 2020

Op basis van onze ervaringen van de laatste dagen in het kader van het Coronavirus, hebben wij een ‘HR-Related Coronovirus Q&A’ opgesteld, waarin de meest gestelde vragen van onze cliënten hieromtrent kort worden besproken. U vindt deze HR-Related Coronavirus Q&A hier terug.

De in deze Q&A besproken vragen en antwoorden zijn uiteraard algemeen en vormen geen juridisch advies op specifieke vragen en/of dossiers. Aarzel dus zeker niet ons team te contacteren, indien u hierover specifieke vragen heeft en/of advies wenst omtrent een concrete situatie.

In bijlage vindt u eveneens ‘Coronavirus Workplace Guidelines’ opgesteld voor Amerikaanse werkgevers, die weliswaar ook een aantal algemene interessante tips en aanbevelingen bevatten (werkgevers gevestigd in Europa kunnen de specifieke richtlijnen voor de Verenigde Staten buiten beschouwing laten).

Ons team zal de verdere ontwikkelingen inzake het Coronavirus uiteraard van dichtbij opvolgen en u daaromtrent zo nodig op de hoogte houden.

For more information, please contact the professional(s) listed below, or your regular Crowell & Moring contact.

Emmanuel Plasschaert
Partner – Brussels
Phone: +32.2.282.4084
Email: eplasschaert@crowell.com
Evelien Jamaels
Counsel – Brussels
Phone: +32.2.214.2814
Email: ejamaels@crowell.com
Stefanie Tack
Counsel – Brussels
Phone: +32.2.282.1848
Email: stack@crowell.com